Mal Alımı için ihale ilanı

Mal Alımı için ihale ilanı

Sami Trafo Makine İnşaat İmalat Taahhüt Genel Ticaret Limited Şirketi, Çukurova Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Anafartalar Cad. No:11 Sarıçam/Adana’da “Nüve Kesim Hattının Üretim Süreçlerimize Entegrasyonuyla Dışa Bağımlılığın Giderilmesi ve Uluslararası Rekabet Gücünde Artış” projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktayız.

İhale katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası ektedir.

Teklif Teslimi için son tarih ve saati: 01/04/2019 – 14:00

Teklifler, 01/04/2019 tarihinde, saat 14:00’da Hacı Sabancı OSB Anafartalar Cad. No:11 Sarıçam/Adana adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

SR Ek 1 – İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu-st (1)
SR Ek 3 – Teklif Dosyası Beyanname Formatı
SR EK 3 – Teklif Dosyası Bölüm A – İsteklilere Talimatlar-st
SR EK 3 – Teklif Dosyası Bölüm B Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri
SR EK 3 – Teklif Dosyası Bölüm C Diğer Bilgiler
SR Ek 3 – Teklif Dosyası Bölüm D Teklif Sunum Formu
SR Ek 3 – Teklif Dosyası Söz. Ek-1 Genel Koşullar
SR Ek 3 – Teklif Dosyası Söz. Ek-2 Teknik Şartname (İş Tanımı)-st(GÜNCEL)
SR Ek 3 – Teklif Dosyası Söz. Ek-3 Teknik Teklif
SR Ek 3 – Teklif Dosyası Söz. Ek-4 Mali Teklif
SR Ek 3 – Teklif Dosyası Söz. Ek-5 Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler
SR Ek 6 – Teklif Alındı Belgesi Örneği