Eko Tasarım

Eko Tasarım Transformatörleri

STD, EN 50588 standardının teknik şartnamelerine ve gerekliliklerine kesinlikle uyan, ‘CE’ işaretli, sertifikalı ve kalibre edilmiş bir laboratuar testiyle kontrol edilen transformatörler imal ederek EcoDesign direktifine uymayı taahhüt eder.